Sponsorzy Tytularni:
Aluron CMC Warta Zawiercie

Informacja o dofinansowaniu – Program Klub

22 Oct 2021 | 00:00

Informacja o dofinansowaniu Stowarzyszenia Klub Siatkarski Warta Zawiercie na realizację zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży w ramach Programu „Klub” – edycja 2021.

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zajęcia w roku 2021 realizujemy zgodnie z założeniami. Prowadzimy szkolenie w trzech grupach treningowych o różnym poziomie umiejętności zawodników oraz w różnym przedziale wiekowym. Podział grup uwarunkowany jest dalszą kontynuacją szkolenia podjęta w latach wcześniejszych. Szkoleniem objęte zostały grupy mini siatkówki ( 2 ) oraz młodzik. Zajęcia odbywały się w halach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, przy ul. Moniuszki 10 oraz Blanowskiej 40, oraz Szkołach Podstawowych nr 3 i 9 w Zawierciu.


– nauka oraz doskonalenie elementów techniki i taktyki piłki siatkowej;
– poprawa zdolności motorycznych zawodników;
– kształtowanie wydolności i sprawności ogólnej zawodników.

W ramach realizacji zadania zostały pokryte koszty prowadzenia zajęć oraz zakupiono specjalistyczne stroje sportowe do wykorzystania podczas treningów oraz meczów, przez sekcję piłki siatkowej.