Sponsorzy Tytularni:
Aluron CMC Warta Zawiercie

AKADEMIE SIATKÓWKI - ROK SIÓDMY

30 lis 2023 | 15:06

Program zrealizowany dzięki współpracy i dotacji Starostwa Powiatowemu w Zawierciu.

W ramach programu, zorganizowano czas wolny dla grupy młodzieży uczestniczącej w zadaniu, zachęcono do uprawiania sportu, wyselekcjonowano talenty. Pozyskano nowych adeptów, stworzono warunki do rozwijania talentów, zapewniono rozwój psychofizyczny i motoryczny młodzieży. Treningi, udział w turniejach, nauczyły zawodników rywalizacji, gry fair play, szacunku do innych, umiejętności przegrywania i radzenia sobie z przeciwnościami i stresem. 

Zawodnikom umożliwiono zaprezentowanie się w rozgrywkach sportowych. Ponadto młodzi adepci siatkówki mieli okazję pokazania posiadanych dobrych cech i ukrytych umiejętności. Turnieje, rozgrywki okazały się ponadto świetną promocją powiatu zawierciańskiego.

Spędzanie wolnego czasu w sposób zorganizowany, samorealizacja oraz spełnienie marzeń związanych z sukcesami sportowymi wpłynęło nie tylko na harmonijny rozwój fizyczny zawodników, ale jest również korzystne z punktu widzenia higieny życia, zapobiegania uzależnieniom (palenia tytoniu, zażywania narkotyków, dopalaczy, spożywania alkoholu) oraz utrzymania równowagi psychicznej.

Stworzyliśmy warunki do rozwijania talentów sportowych oraz zdolności psychofizycznych młodzieży, kształtowania sprawności ogólnej i specjalnej, prawidłowego rozwoju zdolności motorycznych poprzez organizację zajęć z zakresu piłki siatkowej w Porębie, Pilicy, Ogrodzieńcu, Szczekocinach i Zawierciu. Pozyskaliśmy nowych adeptów siatkówki organizując akcje promocyjne w szkołach w powiecie zawierciańskim oraz za pomocą mediów, również elektronicznych.

Przeprowadziliśmy szkolenie dla trenerów zaangażowanych w szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Akademii Siatkówki Młodzieżowej Aluron CMC. Szkolenie prowadził koordynator ds. szkolenia grup młodzieżowych.

Wyposażyliśmy trenerów w materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowego realizowania zajęć z siatkówki a tym samym do podnoszenia kwalifikacji, umiejętności osób prowadzących zajęcia.

Przeprowadziliśmy:

  • 4 Turnieje mini siatkówki: Poręba - 2, Zawiercie - 2
  • 60 jednostek treningowych
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Zawierciu za wsparcie finansowe kolejnego, siódmego roku działalności Akademii Siatkówki.