Sponsorzy Tytularni:
Aluron CMC Warta Zawiercie

Zasady pracy mediów w sezonie 2021 / 2022

24 wrz 2021 | 00:00

Prezentujemy zasady pracy mediów w sezonie 2021⁄2022 podczas meczów domowych Aluron CMC Warty Zawiercie.

 

W związku z niepewną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, mogącą skutkować zmianami w przepisach dotyczących udziału publiczności w wydarzeniach sportowych, klub postanowił nie wydawać akredytacji stałych. W wyjątkowych sytuacjach (np. fotoreporterzy agencyjni) prosimy o kontakt na adres e-mail media@aluroncmc.pl.

Od początku sezonu 2021⁄2022 obowiązują nowe przepisy Polskiej Ligi Siatkówki (organizatora rozgrywek PlusLigi) dotyczące wstępu do tzw. strefy „0”. W związku z ograniczeniami konstrukcyjnymi obiektu, podczas meczów domowych Aluron CMC Warty Zawiercie miejsca siedzące dla dziennikarzy będą zlokalizowane, za zgodą PLS SA, wewnątrz strefy „0”. W związku z tym dziennikarzy będą obowiązywać ligowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa w strefie „0” zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Zarządu Polskiej Ligi Siatkówki SA (pisownia oryginalna):

 • Osoby w pełni zaszczepione, posiadające certyfikat szczepienia zwolnione są w strefie „0” z obowiązku wykonywania testu wykrywającego zakażenie koronawirusem.

  Informujemy, że za osobę w pełni zaszczepioną uważa się osobę, która w zależności od rodzaju przyjętej szczepionki, jedno lub dwudawkowej, spełnia wymóg bycia 14 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki lub 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej, potwierdzony stosownym certyfikatem.
  Poza tym z konieczności wykonywania testów w celu uzyskania zgody na przebywanie w strefie „0” zwolnione są osoby, które przebyły zarażenie koronawiusem SARS-CoV-2. Konieczne będzie okazanie certyfikatu bądź zaświadczenia ze szpitala, w którym widnieje rozpoznanie zakażenia COVID-19 lub test wskazujący dodatni wynik przeciwciał. Osoby, które przebyły chorobę są traktowane jak osoby zaszczepione, po okazaniu wyżej wymienionych: certyfikatu bądź zaświadczenia ze szpitala.
 • Osoby niezaszczepione, mające przebywać w strefie „0” obowiązkowo muszą posiadać wykonany test PCR na 48h przed meczem lub test antygenowy (poświadczony przez laboratorium) do 24h przed meczem (…).
 • Wszystkie osoby posiadające zgodę od PLS S.A. na przebywanie w strefie „0” mają obowiązek stosować się do wyżej wymienionych czynności. Kontrolę nad przestrzeganiem powyższych zasad sprawuje Komisarz Techniczny.

Ponadto obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa prawidłowo założoną maską (preferowany rodzaj – maska N 95, bez zaworu; absolutny zakaz zakrywania twarzy szalikami, chustami i tym podobnymi) przez cały czas przebywania w strefie „0” i w trakcie pracy przy drużynach w mixed-zonie.

Fotoreporterzy, wzorem poprzedniego sezonu, nie będą mieli przypisanych miejsc siedzących, a wydzielona dla nich przestrzeń robocza z dostępem do prądu i sieci wi-fi będzie się znajdowała na parterze po lewej stronie od holu głównego. Fotoreporterzy podczas przemieszczania się po terenie hali mają obowiązek zakrywania nosa i ust prawidłowo założoną maską przez cały czas.

Poniżej publikujemy pełną treść regulaminu, którego akceptacja będzie każdorazowo warunkiem złożenia wniosku akredytacyjnego.

 1. Wnioski o akredytacje jednorazowe na mecze domowe Aluron CMC Warty Zawiercie w rozgrywkach PlusLigi i Pucharu Polski składa się za pośrednictwem systemu Accred.eu. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.
 2. W związku z ograniczoną liczbą miejsc pracy dla mediów wynikającą z obostrzeń epidemiologicznych w sezonie 2021⁄2022 akredytacje stałe na mecze domowe Aluron CMC Warty Zawiercie w rozgrywkach PlusLigi i Pucharu Polski nie będą wydawane.
 3. Klub Aluron CMC Warta Zawiercie zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania, a także cofnięcia już przyznanej akredytacji bez podania przyczyny.
 4. W związku z ograniczeniami konstrukcyjnymi obiektu, podczas meczów domowych Aluron CMC Warty Zawiercie miejsca siedzące dla dziennikarzy będą zlokalizowane, za zgodą PLS SA, wewnątrz strefy „0”. W związku z tym dziennikarzy będą obowiązywać ligowe wymogi dotyczące posiadania:
  • certyfikatu szczepienia lub
  • certyfikatu bądź zaświadczenia ze szpitala, w którym widnieje rozpoznanie zakażenia COVID-19 lub test wskazujący dodatni wynik przeciwciał, lub
  • testu PCR wykonanego na 48h przed meczem lub testu antygenowego (poświadczonego przez laboratorium) do 24h przed meczem.
 5. Miejsca siedzące przysługują jedynie akredytowanym dziennikarzom. Liczba miejsc siedzących jest ograniczona. Dla fotoreporterów i operatorów zostanie przygotowana dedykowana przestrzeń na terenie hali.
 6. Akredytacje można odebrać w dniu meczu w wyznaczonym miejscu w hali od godziny do 5 minut przed meczem.
 7. Osoba akredytowana przy odbiorze musi przedstawić legitymację prasową lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 8. Osoba akredytowana na terenie hali ma obowiązek przemieszczać się z akredytacją umieszczoną w widocznym miejscu oraz okazać ją na każde wezwanie przedstawiciela służb porządkowych i informacyjnych lub pracownika klubu.
 9. Wyłączne prawa do nagrywania wideo w trakcie meczu ma Telewizja Polsat. Wszelkie pytania i wnioski w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do właściciela praw.
 10. Pomeczowe rozmowy w formie wideo muszą być nagrywane w mixed-zonie na tle ścianki sponsorskiej.

 1. Przy wejściu do hali każdy z przedstawicieli mediów musi poddać się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Osoby z temperaturą wyższą niż 37,5 stopnia nie będą mogły wejść na teren hali.
 2. W trakcie pobytu w hali każdy przedstawiciel mediów ma obowiązek zakrywania nosa i ust prawidłowo założoną maską przez cały czas. Brak spełnienia tego wymogu będzie skutkował odebraniem akredytacji i opuszczeniem obiektu przez danego przedstawiciela mediów.
 3. Po meczu rozmowy dozwolone są tylko w wyznaczonej mixed-zonie. Przedstawiciele mediów mają obowiązek zachować dystans minimum 2 metrów od siatkarzy i członków sztabów szkoleniowych – np. przy pomocy mikrofonów na statywach czy wysięgników.
 4. Przy lekceważeniu przez media przepisów bezpieczeństwa klub Aluron CMC Warta Zawiercie zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji.

Biuro Prasowe Aluron CMC Warta Zawiercie